Lånetakst

Lånetakst er ett forsiktig anslag på en eiendoms markedsverdi. Lånetaksten fastsettes av en takstmann og er en verdivurdering som gir uttrykk for hans nedre anslag av eiendommens verdi.

I bolighandelen ligger lånetakst normalt 10–20 % lavere enn verditakst. De to taksttypene finnes i bolighandelen oftest i samme takstdokument (verdi- og lånetakst). Les mer om verdivurdering og taksering av eiendom her.

Når banker skal yte boliglån, følger det av boliglånsforskriften § 5 at banken skal ta utgangspunkt i et «forsvarlig verdigrunnlag for boligen». Finansdepartementet har sagt at dette uttrykket skal forstås som «markedsverdi fastsatt ut fra en forsiktig vurdering». Med utgangspunkt i lånetaksten må det antas at bankene som oftest vil oppfylle dette kravet.