Priser

Vi ivaretar din eiendom, utvikler vedlikeholdsplaner, utfører service og vedlikeholdsarbeid. Vi kan også bistå som faglig støtte ved større ombyggingsarbeider.

Ta kontakt for priser, kartlegging, og evt utarbeidelse av service/vedlikeholdsplaner for din eiendom.

Telefon: 934 34 570

Ta kontakt