Skadetakst

Dersom en eiendom utsettes for skade, kan det være hensiktsmessig med en skadetakst. Dekkes skaden av forsikringsselskapet, vil normalt selskapet sende takstmann eller utførende håndverksfirma for reparasjon av skaden. Dette kan medføre mangel på objektivitet, ettersom håndverksfirma og takstmenn ofte har nære bånd til forsikringsselskapet.

Uavhengig skadetakst

For boligeier kan det lønne seg å få utført en uavhengig skadetakst av en takstmann man velger selv. Man vil da kunne få utført en mer objektiv vurdering av både årsak og utbedringer av eventuelle skader.

Underrapporterte skader, forenkling av reparasjonsarbeidene og feiltolking av skadeårsak kan påføre forsikringstaker store kostnader. Dette kan skje ved at ytterligere skader avdekkes på senere tidspunkt, at bygningen blir ytterligere skadet grunnet dårlige utbedringer, eller begrensninger i kontantoppgjør til forsikringskunde.

Få dekket uavhengig takstmann

I de fleste tilfeller er det mulig å varsle forsikringsselskapet at en ønsker å benytte egen takstmann i forbindelse med skader. Det er også mulig å få dekket kostnader som skadetaksering.

Dette vil kunne tre i kraft dersom en uavhengig skadetakst påviser betydelige mangler ved skadevurdering utført på vegne forsikringsselskap.

En god skadetaksr fokuserer på årsakssammenheng og kostnader forbundet til utbedring av skader. Det er avgjørende for skaderapporten at det utarbeides grundig dokumentasjon som viser årsaker og hva som er skadet.

Høye krav til kompetanse

Skadetakster stiller høye krav til takstmannen og dennes kompetanse. Det er av avgjørende betydning at takstmannen har god byggteknisk kompetanse.

Takstmenn med bakgrunn som utførende byggmestre har ofte reparert og utbedret mange skader. De har dermed bred erfaring med å avdekke og gjenkjenne skadeårsaker, samtidig som de vet hvordan skaden kan utbedres på best mulig måte.

For at din skade undersøkes og utbedres på best mulig måte, anbefales en skadetakst utarbeidet av en uavhengig takstmann med solid byggteknisk kompetanse. Fredrik Enger hos Enger Takst AS er uavhengig byggmester og takstmann. Kontakt oss for tilbud.