Om Enger Takst AS

Enger takst AS drives av Fredrik A. Enger. Fredrik er byggmester og sertifisert takstmann.

Taksering av eiendom handler om å få oversikt over boligens tekniske tilstand.

For at selger skal vite hva en selger, og kjøper skal vite hva som tilbys, er det grunnleggende at boligens eventuelle svakheter avdekkes og opplyses om. Dette gjør handelen trygg for begge parter, og man slipper konflikter i etterkant.

Velg riktig takstmann

For å sikre seg at man får best mulig teknisk informasjon om boligen, bør man velge en takstmann med praktisk, byggfaglig kompetanse.

En takstmann som har vært med på å føre opp bygg, restaurere bygg og å vedlikeholde bygg, oppdager raskt om noe ikke er som det burde være.

takstmann bergen bilde av leiliget inne

Velg trygt. Velg Fredrik Enger som din takstmann.

Jeg er en av dem som har kjent lukten av råte, avdekket slett håndverk og rettet opp dårlige konstruksjoner fra jeg begynte i lære.

Nå bruker jeg den kunnskapen til å utføre tilstandsanalyse.

Skal du kjøpe bolig kan det være lurt å være ekstra oppmerksom på takstmannens bakgrunn. Har han levert en eierskifterapport vet du at du får en grundig rapport utført av en ekte fagmann.

Fredrik Enger er byggmester og sertifisert takstmann. Han er sertifisert for tilstandsanalyse ved bolig og skadetakst, og har bred og variert erfaring gjennom 20 år i byggebransjen.

Enger har bygget eneboliger, rekkehus, leiligheter, instutisjonsbygg og næringsbygg. I tillegg har han bred erfaring i rehabilitering og støyisolering.

Han er daglig leder i byggmester og takseringsforretningen med våtromsertifikat.

Velg trygt. Velg Enger Takst.