Tilstandsrapport

Tilstandsrapport levert av Engertakst AS, egner seg godt til innbyrdes salg av eiendom, som ved arveoppgjør og samlivsbrudd.

Ved omsetting bolig er det nå vanlig å benytte tilstandsrapport framfor verdi- og lånetakst som tradisjonelt har vært benyttet. Det finnes flere typer tilstandsrapporter på markedet.

Det er tidligere foreslått fra politisk hold at tilstandsrapporter på bolig skal utføres etter NS 3600. Da det det viste seg at slike detaljerte rapporter fort kostet over 40 000 kr ble dette forslaget lagt bort.

Tilstands- rapport

Tilstandsrapport levert av Engertakst AS, egner seg godt til innbyrdes salg av eiendom, som ved arveoppgjør og samlivsbrudd.

Ved omsetting bolig er det nå vanlig å benytte tilstandsrapport framfor verdi- og lånetakst som tradisjonelt har vært benyttet. Det finnes flere typer tilstandsrapporter på markedet.

Det er tidligere foreslått fra politisk hold at tilstandsrapporter på bolig skal utføres etter NS 3600. Da det det viste seg at slike detaljerte rapporter fort kostet over 40 000 kr ble dette forslaget lagt bort.

Faglig rammeverk

Tilstandsrapporten Engertakst AS leverer er den eneste tilstandsrapporten som bygger på et faglig rammeverk. Rapporten er bygget på NS 3600. Andre tilstandsrapporter i markedet bygger på den eldre standarden NS 3424.Ved oppbygging av denne rapporten er det satt tydelig fokus på de mest kjente konfliktområdene i bolighandelen.

Det er særlig fokus på undersøkelser av våtrom, loft, tak, konstruksjon, rom under terreng, krypekjeller, drenering og lovligheter. Resten av boligen blir selvsagt også undersøkt, men det er særlig fokus på disse områdene da det er disse som oftest ender i konfllikt.

Eierskifterapport

Eierskifterapport er godt egnet til innbyrdes salg av eiendom, som f.eks ved arveoppgjør, samlivsbrudd o.l.

Rapporten kan leveres med og uten verdivurdering av boligen. Det betyr at en tilstandsrapport er godt egnet til innbyrdes salg av eiendom, som for eksempel ved arveoppgjør, samlivsbrudd og lignende.

I tilstandsrapporten utarbeides det tilstandsgrader på de ulike bygningsdeler, tilstandsgraden avhenger av bygningsdelen alder, tilstand og forventet levetid. Det vurderes også hvorvidt bygningsdelen er utført i henhold til gjeldende byggtekniske forskrifter.

Det er i tillegg medtatt levetidsbetraktninger for de ulike bygningsdelene. Dette gir eier og selger av boligen en oversikt over når det kan være aktuelt å skifte ut bygningsdeler.

Tilstandsrapport kan også benyttes om man ønsker en teknisk gjennomgang av sin egen bolig uten at denne skal selges. For eksempel som en del av vedlikeholdsplan.

Lettlest og oversiktlig

Det er vektlagt at rapporten skal være oversiktlig og lettlest. På første siden er det blant annet oversikt over samtlige tilstandsgrader gitt i rapporten. Det er fokusert på å skrive i lettfattelig, og med et så lite teknisk krevende språk som mulig. Dette for at folk uten byggteknisk kompetanse skal kunne forstå rapportene.

Gjennomføring

Ved gjennomføring av tilstandsrapport avtales det tid for befaring av boligen. Medgått tid avhenger av boligen størrelse og standard. Prisen på denne rapporten vil dermed variere utfra størrelse. Takstmannen undersøker boligen nøye, og gjør notater.

Rapporten blir ferdigstilt på kontoret. Vanligvis vil rapporten kunne leveres innen en uke. Det er i perioder flere befaringer som må utføres på kort tid. Dette vil gi mindre tid til sluttføring av rapporter. Dette gjør at tidsbruken kan bli noe påvirket.

Rapportene leveres digitalt slik at de enkelt kan deles videre. Om det gjøres endringer eller utbedringer ved boligen kan rapporten redigeres slik at dette blir synliggjort.

Faglig rammeverk

Tilstandsrapporten Engertakst AS leverer er den eneste tilstandsrapporten som bygger på et faglig rammeverk. Rapporten er bygget på NS 3600. Andre tilstandsrapporter i markedet bygger på den eldre standarden NS 3424.Ved oppbygging av denne rapporten er det satt tydelig fokus på de mest kjente konfliktområdene i bolighandelen.

Det er særlig fokus på undersøkelser av våtrom, loft, tak, konstruksjon, rom under terreng, krypekjeller, drenering og lovligheter. Resten av boligen blir selvsagt også undersøkt, men det er særlig fokus på disse områdene da det er disse som oftest ender i konfllikt.

Eierskifterapport

Eierskifterapport er godt egnet til innbyrdes salg av eiendom, som f.eks ved arveoppgjør, samlivsbrudd o.l.

Rapporten kan leveres med og uten verdivurdering av boligen. Det betyr at en tilstandsrapport er godt egnet til innbyrdes salg av eiendom, som for eksempel ved arveoppgjør, samlivsbrudd og lignende.

I tilstandsrapporten utarbeides det tilstandsgrader på de ulike bygningsdeler, tilstandsgraden avhenger av bygningsdelen alder, tilstand og forventet levetid. Det vurderes også hvorvidt bygningsdelen er utført i henhold til gjeldende byggtekniske forskrifter.

Det er i tillegg medtatt levetidsbetraktninger for de ulike bygningsdelene. Dette gir eier og selger av boligen en oversikt over når det kan være aktuelt å skifte ut bygningsdeler.

Tilstandsrapport kan også benyttes om man ønsker en teknisk gjennomgang av sin egen bolig uten at denne skal selges. For eksempel som en del av vedlikeholdsplan.

Lettlest og oversiktlig

Det er vektlagt at rapporten skal være oversiktlig og lettlest. På første siden er det blant annet oversikt over samtlige tilstandsgrader gitt i rapporten. Det er fokusert på å skrive i lettfattelig, og med et så lite teknisk krevende språk som mulig. Dette for at folk uten byggteknisk kompetanse skal kunne forstå rapportene.

Gjennomføring

Ved gjennomføring av tilstandsrapport avtales det tid for befaring av boligen. Medgått tid avhenger av boligen størrelse og standard. Prisen på denne rapporten vil dermed variere utfra størrelse. Takstmannen undersøker boligen nøye, og gjør notater.

Rapporten blir ferdigstilt på kontoret. Vanligvis vil rapporten kunne leveres innen en uke. Det er i perioder flere befaringer som må utføres på kort tid. Dette vil gi mindre tid til sluttføring av rapporter. Dette gjør at tidsbruken kan bli noe påvirket.

Rapportene leveres digitalt slik at de enkelt kan deles videre. Om det gjøres endringer eller utbedringer ved boligen kan rapporten redigeres slik at dette blir synliggjort.