Tilstandsrapport

Vi tilbyr tilstandsrapport i Bergen og omegn. Ifølge huseierne.no ender så mye som 1 av 4 boligsalg i konflikt. Grunnen er ofte at det i etterkant av et salg oppdages forhold ved husets tilstand, som man ikke var klar over på forhånd.

Tilstandsrapport gir prisøkning

Noen uroer seg for at en tilstandsrapport som beskriver tekniske feil ved boligen kan påvirke salgsprisen negativt.

Protector Forsikring har analysert over 83.000 solgte boliger. Analysen viser at salgsprisen øker med 3-5 % når tilstandsrapport foreligger.

En tilstandsrapport kan altså bidra til at:

  1. Man unngår konflikter
  2. Prisen på boligen går opp

Hensikten

Hensikten med rapporten er at både selger og kjøper får detaljert informasjon om boligen før den selges. Selve rapporten skrives etter en grundig gjennomgang av boligens totale tilstand.

Vanligvis vil en befaring i forbindelse med en slik rapport ta mellom 2-4 timer.

På denne tiden vil takstmannen blant annet måle fukt i konstruksjonen, undersøke det elektriske anlegget, fotografere detaljer og innhente relevant dokumentasjon. Dette blir utført av en godkjent takstmann.

Boligsalgsrapport

En tilstandsrapport kan bidra til mindre konflikt, samt prisøkning.

Takstvurdering

En takstvurdering utføres av en takstmann og gir en omtrentlig verdi på en bolig. En tilstandsrapport er en byggeteknisk grundigere rapport, der takstmann ser på feil, mangler og tilstand på boligen, og gjør vurderinger utifra det han observerer.

Det er anbefalt å kombinere disse to ved boligsalg. Da bestiller du bare en tilstandsrapport med verdivurdering.

En tilstandsrapport er basert på NS 3600, som er Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved salg av boliger, og utviklet av Norsk Takst.

Anbefalt av forbrukerrådet

Forbrukerrådet anbefaler å bruke tilstandsrapport ved salg, og mener det er større mulighet for å tjene, enn tape penger på dette.

Se forbrukerrådets artikkel her

Erstatter ikke eierskifteforsikring

Selv om en tilstandsrapport er svært omfattende, vil den ikke erstatte eierskifteforsikringen. Rapporten er grundig og minsker faren for konflikt, samt øker muligheten for å få en høyere pris.

Selger har likevel fortsatt den samme opplysningsplikten, når det gjelder å informere kjøper om feil og mangler ved boligen. Kjøperen er på samme måte pliktig til å undersøke boligen før kjøp.

FORDELER

Fredrik Enger er medlem av BMTF (Byggmestrenes Takseringsforbund). Ta kontakt for rådgivning, priser og tilbud.