Verdivurdering av bolig

Ettersom svært mange nordmenn eier sin egen bolig er det naturlig at verdien av boligen opptar oss. Svært mange har sterke meninger, ofte uavhengig av formell kompetanse på området.

Verdivurdering av bolig

Ettersom svært mange nordmenn eier sin egen bolig er det naturlig at verdien av boligen opptar oss.  Svært mange har sterke meninger, ofte uavhengig av formell kompetanse på området.

Økte boligpriser gir økt sikkerhet i boligen

De siste 20 årene har boligprisene i Norge steget kraftig og mange har opplevd en sterk vekst i formuen sin grunnet dette. Dette har igjen gitt grunnlag for å benytte boligen som sikkerhet ved økt belåning til andre formål enn selve boligen. Mange har benyttet veksten i boligprisene til å finansiere økt forbruk.

Verdivurdering og refinansiering

Verdivurdering av eiendom kan være nødvendig ved refinansiering av egen gjeld. Dersom det er flere år siden man inngikk låneavtale med banken, kan det være en god idé å få utført verdivurdering av boligen.

Grunnen er at man da kan sikre seg bedre lånebetingelser, eller muligheter for å låne til andre formål. Da med boligen som sikkerhet.

Arveoppgjør og samlivsbrudd

Ved arveoppgjør og samlivsbrudd er det ofte vanlig at boligen blir solgt innad i familien. Her vil et en objektiv verdivurdering være avgjørende for partenes opplevelse av oppgjøret rundt boligen.

Verdivurdering er typisk det folk flest forbinder med taksering.

Denne type oppdrag utføres i dag av takstmenn og eiendomsmeglere. Begge gruppene benytter i hovedsak de samme bakgrunnstallene for analyser og verdivurderinger av boliger.

Takstrapporter

Takstmenn leverer forskjellige typer takstrapporter til forskjellige formål. Ved refinansiering av gjeld er det vanlig å benytte verdi-og lånetakst. Dette er en takstrapport mange kjenner til, og som var vanlig å benytte ved eiendomsalg inntil for kort tid siden.

Denne type takstrapporter beskriver takstobjektet, boligen, den inkluderer oppmåling av boligens størrelse og den inneholder verdivurdering.

Verdivurderingen fremkommer som markedspris. Altså den prisen takstmannen mener markedet er villig til å betale for eiendommen. Lånetakst er et begrep bankene bruker, og er en forsiktig anslått markedspris, typisk 80-85% av normal markedsverdi.

Tilstandsrapport

Dersom boligen skal selges internt eller på det frie markedet, anbefales tilstandsrapporter. Disse rapportene er grundigere enn verditakster. Boligens tilstand blir her grundig undersøkt. Særlig fokus er det på kjente konfliktområder, som f.eks bad.

Tekniske tilstandsrapporter kan leveres med og uten verdivurdering. Analysen som ligger til grunn for verdivurderingen er den samme som ligger til grunn for tilstandsrapporten. Her fremkommer også teknisk verdi.

Dette er den bygningsmessige verdien takstmannen boligen har ift om boligen er ny. Altså byggekostnad på den nye boligen, minus fradrag for slitasje og enklere byggeskikk, standard.

Verdivurdering og refinansiering

Verdivurdering av eiendom kan være nødvendig ved refinansiering av egen gjeld. Dersom det er flere år siden man inngikk låneavtale med banken, kan det være en god idé å få utført verdivurdering av boligen.

Grunnen er at man da kan sikre seg bedre lånebetingelser, eller muligheter for å låne til andre formål. Da med boligen som sikkerhet.

Arveoppgjør og samlivsbrudd

Ved arveoppgjør og samlivsbrudd er det ofte vanlig at boligen blir solgt innad i familien. Her vil et en objektiv verdivurdering være avgjørende for partenes opplevelse av oppgjøret rundt boligen.

Verdivurdering er typisk det folk flest forbinder med taksering.

Denne type oppdrag utføres i dag av takstmenn og eiendomsmeglere. Begge gruppene benytter i hovedsak de samme bakgrunnstallene for analyser og verdivurderinger av boliger.

Takstrapporter

Takstmenn leverer forskjellige typer takstrapporter til forskjellige formål. Ved refinansiering av gjeld er det vanlig å benytte verdi-og lånetakst. Dette er en takstrapport mange kjenner til, og som var vanlig å benytte ved eiendomsalg inntil for kort tid siden.

Denne type takstrapporter beskriver takstobjektet, boligen, den inkluderer oppmåling av boligens størrelse og den inneholder verdivurdering.

Verdivurderingen fremkommer som markedspris. Altså den prisen takstmannen mener markedet er villig til å betale for eiendommen. Lånetakst er et begrep bankene bruker, og er en forsiktig anslått markedspris, typisk 80-85% av normal markedsverdi.

Tilstandsrapport

Dersom boligen skal selges internt eller på det frie markedet, anbefales tilstandsrapporter. Disse rapportene er grundigere enn verditakster. Boligens tilstand blir her grundig undersøkt. Særlig fokus er det på kjente konfliktområder, som f.eks bad.

Tekniske tilstandsrapporter kan leveres med og uten verdivurdering. Analysen som ligger til grunn for verdivurderingen er den samme som ligger til grunn for tilstandsrapporten. Her fremkommer også teknisk verdi.

Dette er den bygningsmessige verdien takstmannen boligen har ift om boligen er ny. Altså byggekostnad på den nye boligen, minus fradrag for slitasje og enklere byggeskikk, standard.